hoanghai24's latest activity

  • H
    hoanghai24 đã đăng chủ đề mới.
    Pocket Monsters the Movie: Coco là bộ phim dựa được xây dựng dựa trên thương hiệu Pokemon nổi tiếng. Đạo diễn phim lần này là ông Tetsuo...
  • H
    hoanghai24 đã đăng chủ đề mới.
    Trước khi bắt đầu hành trình trở thành nhà huấn luyện Pokemon, tìm hiểu và lựa chọn một Pokemon khởi đầu là điều vô cùng quan trọng. Vậy...
Top