Recent Content by nguyenpro344

  1. N

    Thuốc cai rượu NALTREXONE dành cho người nghiện rượu

    Cai rượu bằng thuốc NALTREXONE Naltrexone là đối vận của thụ thể m-opioid, làm giảm tác dụng tăng cường của rượu qua đường beta-endorphin. Trong điều trị nghiện rượu, naltrxone làm giảm tái phát và số ngày uống rượu. Naltrexone cũng làm giảmu ống rượu ở người tình nguyện khỏe mạnh, người uống...
Top