Ngành Lập trình ứng dụng web học gì?

chau2509

Member
Ngành lập trình ứng dụng web là gì? Cao đẳng công nghệ thông tin Đắk Lắk

Ngành Lập trình ứng dụng Web là ngành đào tạo ra các lập trình viên có khả năng chính là thiết kế website. Đồng thời, người học cũng được cung cấp các kiến thức cơ sở của ngành Công nghệ thông tin để đảm bảo sau khi ra trường, người học có thể làm việc tại các Công ty phát triển phần mềm và gia công phần mềm hoặc trở thành các Chuyên viên tin học cho cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng…có ứng dụng CNTT.

Tuyển sinh cao đẳng công nghệ thông tin Tây Nguyên

Các công nghệ lập trình tiên tiến luôn được chú trọng đưa vào chương trình học để phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay như: dotNet, Java, mã nguồn mở, big data, lập trình web trên thiệt bị di động,..

Ngành Lập trình ứng dụng web học gì? Tuyển sinh cao đẳng công nghệ thông tin Đắk Lắk

Tại ITC chương trình đào tạo ngành Lập trình ứng dụng Web cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết như:

· Kiến thức giáo dục đại cương: Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa học tự nhiên, kiến thức về ngoại ngữ tiếng Anh và giáo dục thể chất.

Tuyển sinh cao đẳng công nghệ thông tin Buôn Ma Thuột

· Kiến thức cơ sở ngành: Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng chung nhất về Công nghệ thông tin và Lập trình di động như: Cấu trúc máy tính, Cơ sở lập trình, Cơ sở dữ liệu, Mạng cơ bản, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình nâng cao, Thiết kế Web, Toán rời rạc, Hệ quản trị CSDL … để sinh viên sau đó có thể học tập các kiến thức chuyên ngành và tạo kiến thức nền tảng chung để làm việc trong lĩnh vực CNTT.

Tuyển sinh cao đẳng công nghệ thông tin BMT

· Kiến thức ngành: Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng làm việc thực tế trong lĩnh vực Lập trình ứng dụng web như: Dữ liệu lớn (Big Data), Lập trình giao diện Web, Kỹ thuật Web với ứng dụng di động đa nền tảng, Lập trình Web phía máy chủ, Thiết kế Web nâng cao, Quản lý dự án phần mềm, Lập trình đa nền tảng

Tuyển sinh cao đẳng công nghệ thông tin Đắk Lắk
 
Top