Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Tuyển gấp nhân viên kinh doanh

    Thông Tin Tuyển Dụng DQ Capital là công ty tài chánh được sáng lập bởi người Việt đầu tiên tại Sydney - Australia. Chúng tôi đang cần tuyển các Trader làm việc tại Việt Nam quản lý tài khoản cho khách hàng ở các thị trường : Australia, EU, US, Vietnam, China, Hongkong, Singapore, Indonesia...
  2. T

    Cần tuyển gấp nhân viên kinh doanh

    Thông Tin Tuyển Dụng DQ Capital là công ty tài chánh được sáng lập bởi người Việt đầu tiên tại Sydney - Australia. Chúng tôi đang cần tuyển các Trader làm việc tại Việt Nam quản lý tài khoản cho khách hàng ở các thị trường : Australia, EU, US, Vietnam, China, Hongkong, Singapore, Indonesia...
Top